Đà Lạt “Musical Train Journey” Amazing Show Dalat Ticket

từ 380,000đ
Xác nhận đơn hàng tức thì

Experience a night of unforgettable entertainment at Amazing Show Đà Lạt, where powerful vocals, harmonious melodies, and breathtaking symphonies come together to create an emotional and sensational performance that audiences always expect from every performance at Amazing Show Da Lat.

Săn Mây Đà Lạt

Richta Travel introduces tickets for the “Musical Train Journey” Amazing Show Dalat

-Important Information-

 1. Music Night: Trinh Thang Binh – Liz Kim Cuong – Ha Nhi (18/02/2023) 
 • Check-in time: 16:30 
 • Performance time: 17:30-19:30 
 • Venue: Children’s Cultural Palace – 13 Dinh Tien Hoang Street, Ward 2, Da Lat City 
 • Hotline: 0263 3503 535
 1. Music Night: Van Mai Huong – Tang Phuc – Truong Thao Nhi (04/03/2023)
 2. Music Night: Trung Quan – Thuy Chi (25/3/2023)
 3. Music Night: Van Mai Huong – Trung Quan – Myra Tran (22/04/2023) 
 • Time: 16:45-18:45 
 • Venue: 2nd Floor of Dalat Golf Cafe – 14 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City.

sơ đồ chỗ ngồi Amazing Show Đà Lạt

Stage Layout for Amazing Show Da Lat on February 18th, 2023.

Performance schedule for February, March, and April 2023 at Amazing Show Da Lat: 

 • Are you ready? Don’t miss out on the “Musical Train Journey” that will depart soon, choose your ticket now!

How to use the service: 

 • Present the e-voucher to use the service 

Experience location: Dalat Golf Cafe

 • Venue: No. 14 Dong Da, Ward 3, Da Lat City.

Choose a service package:

 • Văn Mai Hương-Tăng Phúc-Trương Thảo Nhi Show (04/03/2023): 570,000 VND
 • Trung Quân-Thuỳ Chi Show (25/03/2023): 665,000 VND
 • Tăng Phúc-Trương Thảo Nhi Show (01/04/2023): 380,000 VND
 • Văn Mai Hương-Trung Quân-Myra Trần Show (22/04/2023): 760,000 VND
từ 380,000đ
Xác nhận đơn hàng tức thì

Chọn gói dịch vụ

Show Văn Mai Hương-Tăng Phúc-Trương Thảo Nhi (04/03/2023)

570,000đ
Người lớn (Chiều cao từ 100cm trở lên)
Giá: 570,000đ
Chọn số lượng:
Trẻ em (Chiều cao dưới 100cm)
Giá: 285,000đ
Chọn số lượng:
Tổng tiền:
Bằng chữ:
@gmail.com

Show Trung Quân-Thuỳ Chi (25/03/2023)

665,000đ
Người lớn (Chiều cao từ 100cm trở lên)
Giá: 665,000đ
Chọn số lượng:
Trẻ em (Chiều cao dưới 100cm)
Giá: 333,000đ
Chọn số lượng:
Tổng tiền:
Bằng chữ:
@gmail.com

Show Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi (01/04/2023)

380,000đ
Người lớn (Chiều cao từ 100cm trở lên)
Giá: 380,000đ
Chọn số lượng:
Trẻ em (Chiều cao dưới 100cm)
Giá: 190,000đ
Chọn số lượng:
Tổng tiền:
Bằng chữ:
@gmail.com

Show Văn Mai Hương - Trung Quân - Myra Trần (22/04/2023)

760,000đ
Người lớn (Chiều cao từ 100cm trở lên)
Giá: 760,000đ
Chọn số lượng:
Trẻ em (Chiều cao dưới 100cm)
Giá: 380,000đ
Chọn số lượng:
Tổng tiền:
Bằng chữ:
@gmail.com